1357             Svogerslevs ejere 

Svogerslev i 1300-tallet

Den gamle landsby var bygget op om kirken og gadekæret og bestod af ca. 20 tætliggende bindingsværksgårde på syldstene og med lerklinede vægge. Derudover var der ca. 40 huse. I alt var der 400 mennesker i Svogerslev.

Ejerforhold i 1600-tallet

Matrikelkort 1805

Brugsstørrelser

                                                                             

Ejerforholdene i Svogerslev i senmiddelalderen, da diverse kirkegods blev registreret, så sådan ud:

Antal gårde Ejerforhold 1568
Kannik i Roskilde (præbende Værløse)  ejer 3 gårde.
Alter i Roskilde domkirke (Skt. Ivo alter)  ejer 1 gård.
Alter i Roskilde domkirke (Maria Magdalene alter)  ejer 1 gård.
Alter i Roskilde domkirke (Skt. Thomas af Canterbury)  ejer 1 gård. 
Kapel i Roskilde domkirke (Vor Frue Kapel ejer 4 gårde.
Vor Frue Kloster i Roskilde (Nedregård, 1346 Næthrægaarth)
Clara Kloster i Roskilde ejede i 1300-tallet en gård i Svogerslev.

Domkirkens fabrica (de penge, der blev brugt til at vedligeholde kirken).

Ved matriklen 1682 var der i Svogerslev 17 gårde, 3 huse og 172 tdr. hartkorn. Der er gårde, der er lagt sammen eller blevet til huse siden 1560'erne. Ved udskiftningen  i 1792 var der kun tre ejere: Bistrup gods med 1 gård (ejet af Københavns magistrat), universitetet med 3 gårde (universitetet overtog Clara klosters gods i det hele taget), og resten hørte under greven af Ledreborg. Bønder fra Svogerslev lejede jord på Roskildes "Kongemarken", som de drev.