Duebrødregods i Merløse herred

 

Duebrødre præbende

Præbender

Herredets kirker

Kannikkegodset i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Tåstrup Bonderup 1 I en tvist* med Helligåndshusets præbende blev Duebrødre 1481 tildømt gården her og en gård i Otterstrup (men fraskrev sig gård i Ølsemagle). Et tingsvidne fra Merløse herredsting 1478 bevidner, at Bonderup altid har hørt under Duebrødre. Samme ting bevidner 1459, at det aldrig har hørt under Helligåndshuset.
Kirke Eskilstrup Eskilstrup 2   - 

* I brevene fra Roskildegård brev D.35, 36, 38, 40.