Helligåndshusgods i Ramsø herred

Hellighåndshus præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                         

En række kirker i Ramsø herred ydede en fast afgift til hospitalet af bispetienden:

Herred Sogn Byg (pund) Rug  (pund) Noter
Ramsø Rorup 2,5 2  - 
Ølsemagle 2 2  - 
Borup 3 2  - 
Ejby 5 4  - 

Kannikkegodset i Ramsø herred i øvrigt fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Ølsemagle Ølsemagle 1

I en tvist* med Duebrødre præbende 1481 blev Helligåndshuset tildømt gården her (men fraskrev sig gårde i Bonderup og Otterstrup). Et tingsvidne fra Ramsø herredsting 1476 bevidner, at Ølsemagle altid har hørt under Duebrødre, men at Morten Plov havde ført det ind under Helligåndshuset.

* I brevene fra Roskildegård brev D.35, 37, 40.