Bårse herreds kirkesogne

Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                             

Bispedømmets indtægter af Bårse (Borghus) herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                 

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Everdrup

1200 ( , )

Sognet er nævnt i de middelalderlige fortegnelser, men det er ikke angivet, hvor tienden skal betales Bispen Bispen ejer 1 gård i Everdrup. Helligåndshusets præbende ejer 1 gård i Engelstrup. Skt. Thomas' Alter ejer1 gård her, men det kan være i et andet sogn i herredet.     Skovkloster ejer gods i Everdrup. Antvorskov ejer 2 gårde i Hemmestrup og 1 i Engelstrup.
 • Der er 1651 64 gårde i sognet.

 • Hovedgården Bækkeskov har de 6 af gårdene. Drosten Morten Due ejede gården 1320. Den havde forskellige ejere, men kom under kronen 1632. Fra 1633 havde den atter forskellige ejere.

 • Rådegård er dannet 1700 ved samling af landsbyen Store Råde og gårdene Lille Råde. Til 1804 var den avlsgård til Sparresholm.

 • Bækkeskov by med 2-3 gårde er nedlagt 1664. Det samme er Moenstrup efter 1688.

 • 1383 nævnes Niels Swey af Kimplinge, 1388 Jens Tuesen af Kimplinge.

Everdrup: 10 gårde,  0 huse, 46 tdr.

     - Størlinge: 6 gårde, 0 huse, 49 tdr.

     - Bøsesø: 14 gårde, 1 hus, 60 tdr.

     - Bækkeskov: 2 gårde, 0 huse, 7 tdr.

     - Bækkeskov: 1 gård , 0 huse, 10 tdr.

     - Hemmestrup: 7 gårde, 0 huse, 28 tdr.

     - Tågeskov: 5 gårde, 0 huse, 20 tdr.

     - Krymplinge: 4 gårde, 0 huse, 23 tdr.

     - Rådegård: 1 gård, 0 huse, 11 tdr.

              I alt: 68 gårde, 12 huse, 331 tdr. hartkorn

Snesere 1100 Domprovsten   Provstedømmet ejede 5 gårde i Snesere. Provsten fik endvidere både kirke- og præstetienden. Skt. Laurentius' Alter ejer 1 gård i Brøderup. Klosteret ejer 9 gårde i sognet.  
 • Engelholm er opstået 1774 af gods frikøbt af kronlenet Vordingborg. Den blev solgt som Skovbygård til forpagter Hans Petersen († 1803) (2 gårde i Skovby, 6 i Røttinge). Han ændre gårdens navn efter sin hustru, som hed Inger Engel. 

 • Bredeshave avlsgård var under Bækkeskov og blev afhændet 1802 af Charles Joseph Selby til Nysøs forpagter Georg Johannes Rørbye. Derefter havde den forskellige ejere. Gården har navn efter en af disse: Bredo von Munthe af Morgenstjerne til Bækkeskov.

 • Snesere kom til kronen fra Skt. Agnete Kloster. Godset blev underlenet Lille Snesere under Vordingborg til 1745. 6 gårde og 2 huse er nedlagt i Even 1664.

Snesere: 26 gårde, 3 huse, 150 tdr.

     - Åside: 8 gårde, 2 huse, 43 tdr.

     - Store Røttinge: 17 gårde, 1 hus, 74 tdr.

     - Lille Røttinge: 4 gårde, 0 huse, 21 tdr.

     - Snesere Torp: 7 gårde, 3 huse, 45 tdr.

     - Smidstrup: 8 gårde,  1 hus, 41 tdr.

     - Brøderup: 16 gårde,  9 huse, 59 tdr.

     - Sjolte: 11 gårde,  6 huse, 55 tdr.

              I alt: 107 gårde, 33 huse, 534 tdr. hartkorn

Bårse (Borghuse) 1350 Bispen     Klosteret ejer 13 gårde i sognet.  
 • Havde oprindeligt kirke i Risby i Hammer herred. Den blev nedrevet 1556 og stenene brugt på forbedringer af Beldringe Kirke.

Bårse: 30 gårde, 8 huse, 168 tdr.

     - Risby: 12 gårde, 0 huse, 66 tdr.

     - Broskov: 2 gårde, 4 huse, 8 tdr.

              I alt: 45 gårde, 12 huse, 244 tdr. hartkorn

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                               

Skibinge 1200 ( ) Bispen     Klosteret ejer 13 gårde i Skibinge, 2 i Endegårde og 7 i Skovhuse i sognet.   bbbbbbbbbbbbbb
 • Fra 1555 har kirken været anneks til Præstø.

 • En del gods hørte til Nysø.

Skibbinge: 22 gårde, 1 hus, 104 tdr.

     - Smidstrup (del): 3 gårde, 3 huse, 10 tdr.

     - Endegårde: 4 gårde, 4 huse, 25 tdr.

     - Skovhuse: 5 gårde, 2 huse, 14 tdr.

     - Egebjerg: 2 gårde, 0 huse, 7 tdr.

              I alt: 37 gårde, 10 huse, 171 tdr. hartkorn

Beldringe 1100 ( ) Bispen Under bispelenet Lekkende hørte 9 gårde i Beldringe og 1 i Smidstrup.       Skovkloster ejer 8 gårde med skov i Faksinge, 1 gård i Evegård og 1 gård i Beldringe. Antvorskov ejer gård i Dyrlev.
 • Væbneren Josef Nielsen nævnes i Beldringe 1360. Også hans søn Tage Josefsen Blad nævnes. Herefter træffes slægten Basse og efter dem forskellige ejere frem til slægten Beck. Jacob Beck mageskiftede 1621 med kronen, som lagde den under Vordingborg som sammen med Lekkende blev givet som len til prins Jørgen. Da han døde 1708, blev hans gods lagt under ryttergodset frem til udsalget 1774. Derefter havde godset forskellige ejere.

 • En del af skoven ejedes i middelalderen af Skovkloster.

 • Krongodset Dyrlev var i en kort periode et pantelen.

Beldringe: 1 gård, 0 huse, 70 tdr.

     - Hastrup: 11 gårde, 0 huse, 63 tdr.

     - Dyrlev: 17 gårde, 1 hus, 83 tdr.

     - Faksinge: 10 gårde, 2 huse, 71 tdr.

              I alt: 40 gårde, 3 huse, 392 tdr. hartkorn

Jungshoved (Smedstrup)

1225 ( )

Bispen Bispen ejer 1 gård i Smidstrup og 1 i Grimløse.       Sorø Kloster ejer 4 gårde i Togeholt

Jungshoved: 0 gårde, 0 hus 0 tdr.

     - Roneklint: 13 gårde, 3 huse, 45 tdr.

     - Smidstrup (del): 8 gårde, 0 huse, 21 tdr.

     - Jungshoved Slot: 1 gård, 0 huse, 55 tdr.

     - Bønsvig: 16 gårde, 0 huse, 36 tdr.

     - Stavreby: 24 gårde, 1 hus, 82 tdr.

     - Stenstrup: 8 gårde, 0 huse, 32 tdr.

     - Ambæk: 10 gårde, 0 huse, 30 tdr.

              I alt: 80 gårde, 9 huse, 305 tdr. hartkorn

Allerslev 1100   Bispen   Provstedømmet ejede 3 gårde i Allerslev og i sognet 2 gårde i Rekkende og Ammendrup samt 1 i Tjørnehoved. Johannes Bøbers præbende ejer 1 gård i Ugledige. Klosteret ejer 5 gårde i Tjørnehoved og hovedgården Rekkende i sognet. Klosteret ejer 1 gård i Tjørnehoved i sognet.
 • Oremandsgård er skødet til kronen 1356 som Ormehoved af Peder Bekere. Det blev lagt under Jungshoved og kom med dette gods til Vordingborg ryttergods. Godset endte under Nysø, men frasolgt sammen med Engelholm 1803. Godset havde herefter forskellige ejere.

 • I sognet blev Lars Nielsen fra Stegsby i Kalvehave hængt 1860. Han blev kaldt Balle Lars..

Allerslev: 22 gårde, 0 huse, 94 tdr.

     - Tjørnehoved: 6 gårde, 5 huse, 16 tdr.

     - Rekkende: 6 gårde, 5 huse, 19 tdr.

     - Oremandsgård: 1 gård, 0 huse, 15 tdr.

     - Uglede: 13 gårde, 1 huse, 113 tdr.

     - Ammendrup: 11 gårde, 2 huse, 48 tdr.

     - Kragevig: 4 gårde, 0 huse, 19 tdr.

     - Neble: 2 gårde, 0 huse, 5 tdr.

              I alt: 69 gårde, 15 huse, 342 tdr. hartkorn

Skåníngehavn* Sognet er siden blevet nedlagt Bispen                                                                                      

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

     

(Øster) Egesborg 1200 Bispen Under bispelenet Lekkende hørte 2 gårde i Egesborg. Johannes Døbers præbende ejer 6 gårde i Tolstrup samt 4 andre spredt rundt omkring i sognet. Portionen Stårby ejer 9 gårde i små bebyggelser i sognet. Klosteret ejer 1 gård i sognet.   Gavnø Kloster ejer 2 gårde i Øster Egesborg. Antvorskov ejer4 gårde i Skovhuse og 2 i Skuderup.
 • Lilliendal er oprettet af Skuderupgård (2½ tdr. hartkorn 1664), som blev krongods under Vordingborg. Ved opløsningen af ryttergodset 1774 blev det opkøbt af Hans Gustav Lillienskiold, som gav gården sit nye navn. Efter ham havde gården forskellige ejere, og Høvdingegård indgik i det.

Øster Egesborg: 7 gårde, 1 hus, 32 tdr.

     - Røstofte: 18 gårde, 1 hus, 62 tdr.

     - Lekkende: 10 gårde, 4 huse, 49 tdr.

     - Lekkende: 1 gård, 0 huse, 44 tdr.

     - Tolstrup: 9 gårde, 0 huse, 33 tdr.

     - Skovhuse: 15 gårde, 6 huse, 45 tdr.

     - Skuderup: 11 gårde, 1 hus, 59 tdr.

     - Storby: 10 gårde, 0 hues, 40 tdr.

     - Skuderupgård: 1 gård, 0 huse, 5 tdr.

              I alt: 84 gårde, 16 huse, 382 tdr. hartkorn

Ørslev 1200 Bispen        
 • Jens Bekere skødede 1355 en fjerdepart af Fæby til kronen. 

 • Sognets gårde var ryttergods under Vordingborg.

Ørslev: 39 gårde, 6 huse, 228 tdr.

     - Fæby: 4 gårde, 0 huse, 44 tdr.

     - Græsbjerg: 9 gårde, 0 huse, 16 tdr.

              I alt: 52 gårde, 6 huse, 288 tdr. hartkorn

Vor Frue (Vordingborg) 1460 Bispen Bispen ejer 1 gård i Vordingborg.       Antvorskov ejer 3 gårde i Nyråd.
 • Sognets gårde var ryttergods under Vordingborg.

 

Vordingborg Landsogn: Byjord ikke med i matrikel.

     - Farø: 2 gårde, 0 huse, 9 tdr.

     - Masnedø: 6 gårde, 0 huse, 20 tdr.

     - Vordingborg Slot: 1 gård, 0 huse, 206 tdr.

     - Knudsby: 10 gårde, 0 huse, 37 tdr.

     - Nyråd: 7 gårde, 26 huse, 23 tdr.

     - Bakkebølle: 16 gårde, 7 huse, 55 tdr.

              I alt: 49 gårde, 33 huse, 378 tdr. hartkorn

Udby 1150 ( ) Bispen Under Hammer bispelen i Hammer herred hørte 9 gårde i Grumløse. Birgitte præbende ejede 1 gård i Udby. De 6 præbender ejer 1 gård i Skallerup. Peter Apostlens Alter ejer 1 gård i Udby.     Skovkloster ejer 2 gårde i Udby. Antvorskov ejer 2 gårde i Grumløse og 3 i Udby.
 • 1351 nævnes Niels Pedersen af Udby, 1364 Tyge Esbernsen Wispe af Udby og 1457-63 væbneren Iver (Iven) Pedersen Stråle af Udby.

 • Tyge Tolvsen af Grumløse (Grimmeløse) nævnes 1339.

 • Grumløse hørte tidligere til Hammer herred. Brydegård (kendt 1421) er forsvundet.

Udby: 20 gårde, 3 huse, 99 tdr.

     - Grumløse: 14 gårde, 0 huse, 80 tdr.

     - Teglstrup: 6 gårde, 0 huse, 32 tdr.

     - Skallerup: 11 gårde, 5 huse, 52 tdr.

              I alt: 51 gårde, 8 huse, 264 tdr. hartkorn

Mern 1200 Bispen Bispen ejede hovedgården Lekkende med 17 gårde plus2 gårde i Skalstrup. I sognet ejede bispen endvidere 20 gårde i Sandvig, 18 i Kindvig og 7 i Tågeby. Provstedømmet ejer 1 gård i Mern.     Sorø Kloster ejer 1 gård i Søndre Mern

Sønder Mern: 17 gårde, 1 hus, 100 tdr.

     - Nørre Mern: 16 gårde, 0 huse, 111 tdr.

     - Sageby: 11 gårde, 3 huse, 41 tdr.

     - Kindvig: 14 gårde, 0 huse, 68 tdr.

     - Sandvig: 14 gårde, 0 huse, 52 tdr.

     - Høvdingshus: 1 gård, 0 huse, 8 tdr.

              I alt: 81 gårde, 4 huse, 412 tdr. hartkorn

Kalvehave

(* Skåningehavn)

1225 Bispen Under bispelenet Lekkende hørte 13 gårde i Sageby, 2 i Badeby, 10 i Rørtofte, 3 i Valløby og 9 i V. Egesborg      
 • Sognet hed tidligere Skåningehavn*

 • Kalvehave gods blev udskilt af Vordingborg ryttergods 1774. Den blev købt af skibsredder Peter Johansen i København, der kaldte gården Petersgård. Den fik forskellige ejere.

 • Vranggård var 1539 2 gårde under kronen. Kom under Engelholm 1774 og udskilt herfra 1793 af Jacob Malling.

 • Stensved var krongods.

 • Krongods i Kalvehave hørte under Vordingborg, men var 1533-1555 forlenet frit til Anders Bille, dog mod at en afgift ydedes til Vordingborg; 1555 blev godset atter lagt til Vordingborg.

Kallehave: 26 gårde, 11 huse, 168 tdr.

     - Langebæk: 13 gårde, 9 huse, 37 tdr.

     - Kalleby: 11 gårde, 0 huse, 54 tdr.

     - Stensby: 26 gård, 10 huse, 79 tdr.

     - Tærø: 4 gård, 0 huse, 21 tdr.

     - Vestenby: 8 gård, 0 huse, 20 tdr.

     - Viemose: 29 gård, 7 huse, 126 tdr.

              I alt: 132 gårde, 37 huse, 575 tdr. hartkorn

Vor Frue (Præstø) 1300   Bispen Bispen ejer 1 gård i Præstø.       Skovkloster ejer 30 ejendomme i Præstø. Antvorskov ejer ½ gård i Præstø.
 • Byen er det østlige af det oprindelige Skibinge sogn, som tilhørte Skovkloster. 1354 fik kronen overdraget godset, og der opstod en lille by, som blev købstad 1403. Antonitermunke fra klostret i Mårkær i Angel grundlagte et kloster i Præstø med stor opbakning fra Christian I. Klostret blev nedlagt 1536. Stenene fra bygningerne blev sendt til København til forbedring af slottet.

 • Klosterkirken blev bevaret som sognekirke.

 • Nysø i landdistriktet er oprettet 1673 af forpagterover Vordingborg Amt Jens Lauridsen. Jorden var oprindeligt bygrunde fra Præstø, klosterjorden samt 10 gårde i Skibinge. Frem til 1800 havde gården mange ejere, men da købte Holger Stampe og oprettede baroniet Stampenborg 1809. Det blev afløst 1924.

Præstø: Byjord ikke med i matrikel.

Bårse herred med 803 gårde fæstet af 878 jordbrugere (i 1651) hørte sammen med Hammer og Tybjerg herreder ind under Vordingborg og Jungshoved len. Hele 790 af fæsterne hørte under kronen, adelige ejede ikke så mange gårde (63), mens gejstlige institutioner havde 25 fæstere. I matriklen 1682 er lenet afløst af Vordingborg Amt, som omfatter alle sogne i Bårse, Hammer og Tybjerg herreder ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Vordingborg Amt  havde 1928 gårde, 337 huse og 11.152 tdr. hartkorn i alt og 967 gårde, 220 huse og 4972 tdr. hartkorn i Vordingborgs Amts Bårse herred. Her er Toksværd, som tidligere lå i Hammer Herred imidlertid regnet med, så trækkes tallene for Toksværd ud, får man som resultat, at der 1682 i Bårse herred var 895 gårde, 198 huse og 4525 tdr. hartkorn.