Esrum Kloster i Skåne 

Esrum Kloster

Esrums gods

Mål og vægt og penge

Skåneland

                         

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. Dette gjaldt dog langt fra noget gods i Skåne, som lå langt fra kerneområdet, og hvor klosteret havde nedenstående gods. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Herred Byer Gårde Noter
Luggude

Helsingborg

1 Jens Bosen havde på vegne af Jens Tolfsens arvinger sat sig i besiddelse af møllen Ginindi i byen. Esrum påstod, at Tolfsen havde overladt møllen til klostret, så ved en retssag 1290 med ærkebiskop Jens Grand som dommer fik klostret tilkendt møllen. Provsten i Lund, magister Trued, havde i brev bevidnet, at Jens Tolfsen på sit dødsleje havde givet Esrum gaven.
1 Peder Pedersen, borger i Helsingborg, gav 1338 som sjælegave for sig selv og hustruen Anne en gård med 2 boder.  
1 Jeppe Pedersen, borger i Helsingborg, gav 1451 som sjælegave for sig selv og hustruen Cecilia Svendsdatter en fuldt udstyret bryggergård.  
1 Jens Jeppesen og Mathias Olsen, der begge er borgmestre i byen, sælger 1494 klostret en grund til at bygge gård på ved Stranden.  
Kullen* 2 Poul Laxmand mageskifter gårdene med Esrum 1495. Laxmand afgav 2 gårde i Hvidovre, dengang Smørum, men nu Sokkelund herred, 16 gårde og 4 brydegårde i Hørve og 3 i Gudmindrup og 1 i Stårup i Odsherred, 1 gård i Vig i samme herred, 3 gårde i Asmindrup, 1 gård i Løve og 2 gårde i Sønder Jernløse. Laxmand får ud over gårdene her hele Holløse i Holbo.
Villand Ivetofta  1 Mageskiftet med dronning Margrethe, som til gengæld fik Gavnø, hvor hun oprettede nonnekloster.
Göinge Ekeberg

1

 
Vemmenhögs  Gislöv 4 Niels Tuesen fra Klagerup, Anders Pedersen Stygge til Koltorp og Niels Jacobsen Hak afskriver 1314 deres rettigheder på de 2 bol, som Niels Jacobsens bror Johannes gav klosteret før sin død og begravelse i klosterkirken. Rådet i Lund bekræfter i et brev 1329, at testamentet har været lagt frem for tinget. Grev Johan af Holsten bekræfter 1330 som pantherre over Skåne, at sagen er i orden. Det gør Anders Pedersen også.  Niels Jacobsen Hak gav 1330  yderligere 2 bol som sjælegave for sig selv og broderen  mod begravelse i klosterkirken. 

?? Osebirke  1 Skænket i brev 1303 af gælker Peder Jensen.
Ørup  1 Magdalene Olufsdatter Skanke gav i brev 1487 gods i sjælegave på vegne af sin mand Niels Brahe til Vidskøvle, for Axel Brahe og for Laurits Knob d.æ.  Hvor præcist i Skåne, Ørup ligger, vides ikke.

Bredås ?? Kong Valdemar II Sejr bekræfter i et brev 1239, at han har solgt dette gods til Esrum. Vi ved ikke, hvor stort, det var, eller hvor det lå, bortset fra at det var østensunds. Det bekræftes i brev 1253 fra Valdemars søn Christoffer I, som dog taler om Bredås og Lokås.
Arløgsbørnrud ??

* Kullen i Tånga, Välinge sogn