1540          Ejere i Himmelev
Vange / marker
Gårdene i landsbyen
Veddelev

 

Brugsstørrelser

                                                                  

Bistrup gods er biskoppens besiddelser under bispegården, siden Roskildegård. Senere overgår Bistrup ril Københavns magistrat, så København ejer altså næsten hele Himmelev og ca. en tredjedel af Veddelev.

I bispedømmets "boopgørelse" / oversigten over bispegodset i hele stiftet fra 1536 er der nævnt tre gårde på hhv. ½, ½ og hele 2 bol i Himmelev. Til den ene mindre gård hørte desuden et husmandssted og til den store gård var der tilknyttet hele 4 husmænd. Alt godset i Himmelev sogn hørte under fadeburet i Roskilde. De tre gårde og 5 husmandssteder fra bispens tid er unægtelig blevet til en del flere på oversigten her, hvor der er 12 gårde. En mellemstation er matriklen 1682, hvor der i Himmelev er  9 gårde og 126 tdr. hartkorn. Udvidelsen af antallet af gårde må være sket ved, at de oprindelige gårde er delt op i flere eller ved, at husmandslodderne er blevet større på bekostning af gårdene, især den store på 2 bol. Normal kan 1 bol regnes til 4 sjællandske bondegårde, så 2 + 2 * ½, altså 3 bol, giver 12 gårde! Under alle omstændigheder ender de oprindeligt 8 enheder i middelalderen ved at være 11 under Københavns magistrat. Præstegården er så ikke talt med, hverken før eller efter.