1290                Kattinge

Landsogne

Kattinge før udskiftningen

Brugsstørrelser

                                                                   

 

Kattinge nævnes første gang 1290 (som Kattinge, hvilket betyder stedet for beboerne med kattene). Københavns magistrat giver 1753 et selskab koncession på vandkraften i Kattinge Sø. Selskabet køber “landsbyen” Lerbæk (to gårde) og får tilladelse til at hente sten fra Nebbe Slots ruin (ved Kattingevejen fra Boserup), så man kan opføre Kattinge Værk. Ejerforholdene i slutningen af middelalderen så sådan ud:

Antal gårde Ejerforhold 1568
Bispens fadeburBistrup ejede  gårde i Trællerup og Kattinge, men antallet er ukendt. Hovedgården Nebbe lå også tættest på Kattinge.
Kannik i Roskilde (præbende Nybølle)
Agnete Kloster ejer 1 gård i sognet.
Vor Frue Kloster ejede gods i Herslev.
Nybølle præbende ejer 3 gårde i Kattinge.
Kannik i Roskilde (præbende Klippestrup)  ejer 1 gård. 
Vikari Roskilde (alteret Johannes evangelisten)  ejer 1 gård.

Før landsbyen blev udskiftet, lå gårdene også tæt rundt om gadekæret, der engang hat været noget større end den dam, der ses på billedet. Bønder fra kattinge lejede jord på Roskildes "Kongemarken", som de drev.