Benzon 1. adelige linje
                                                       
 
                                                               
 
                                                                   
          Sjællandske slægter                                                    
 
 
 
 
                                                           
    Niels von Benzon  ~ Elisabeth Scavenius                                                        
    Generalprokurør, Godsejer  ~ København 10/12 1675                                                          
    Våbenbrev 1679                                                            
    Købte Gjeddesdal 1706                                                            
    til Aggersvold,
                                                       
    Toftholm,                                                        
    & Åstrup                                                        
    Etatsråd, Gehejmeråd                                                         
    * Aalborg 1/5 1646 † København 14/1 1708                                                        
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
 
 
       
 
   
 
 
 
                                           
    Peder von Benzon ~ Sophie Wissing Jacob von Benzon    Lars (Laurits) von Benzon  ~ Charlotte Amalie                                         
    Højesteretsassessor ~ 1709 til Cathrineberg     til Hagestedgård, von Adeler                                        
    Købte Gjeddesdal 1714     Aggersvold,     Aggersvold, ~ 12/3 1721                                        
    Udskilte Benzonsdal 1730   Toftholm,     Ågård,                                            
    Oprettede Benzonseje 1721     Gundetved,     Gjeddesdal arvet 1706                                            
    af Risbyholm, Ørsted, Ramsø     Ågård,     Benzonsdal,                                          
    til Alslev, Vaar,      Ejede Solbjerg     Basnæs,                                            
    til Tryggevælde,     Storkorsridder, Gehejmeråd     Sæbygård,                                            
    Mageskiftede 1719 Tryggevælde mod Vibygård     Statholder i Norge     & Kornerupgård                                            
    Aggersvold,    
Adelspatent 1717
  Konferensråd                                            
    til Hagestedgård,     Stiftamtmand Århus     Adelspatent 1717                                            
    Ågård,     Overtog familiegodserne 1740     Deputeret i Admiralitetet                                             
    Benzonlund,     * 31/10 1688 † Aarhus  25/11 1775       Arvede Gjeddesdal                                             
    Åstrup,             Overdrog Gjeddesdal til bror Peder 1714                                            
    Oprettede Gislingegård             Købte det hel ved auktion ved dennes død 1735                                            
    Justitsråd             Solgte det hele til bror Jacob 1740                                            
    * København 26/7 1684 † efter 13/5 1735              * 1687 † 1741                                            
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
   
 
 
 
 
 
 
   
 
                                             
     Christian von Benzon ~ Albertine Christiane  Ide Elizabeth Benzon  ~  Hans Georg von Deden Niels von Benzon                                            
    til Gundetved von Heinen †1786 til Kongstedlund 1751 til Gjeddesdal                                            
    & Cathrineberg ~ 7/4 1758         Kornerupgård,                                            
    Storkorsridder, Kammerherre           Solbjerggårdene,                                            
    Oberstløjtnant              & Sæbygård                                            
    * 12/7 1718 † 9/5 1801              * 3/4 1724 † København  21/1 1761                                            
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
    Peter Ulrik Frederik von Benzon ~ Juliane Wilhelmine  Karen Katjen    ~ Christian Frederik Tønne  Albertine Cathrine Benzon  ~ Frederik Christian  Lars von Benzon ~ Catharine Hedevig Fabritius Jens von Benzon ~ Antoinette von Gersdorff Catharine Sophie Wilhelmine  ~ Niels Juel Reedtz Anna Sophie   ~ Frederich Christian von Scholten Jacob von Benzon ~ Ulrikke Frederikke Catharine 
    til Christiansdal Grevinde Wedel-Jarlsberg von Benzon Reichgraf von Lüttichau     von Arenstorff Kammerherre, Major  Fabritius de Tengnagel Kammerherre,  Højesteretsassessor   ~ 9/7 1800  von Benzon til Palsgård von Benzon Toldinspektør Kammerjunker, Ritmester  Rosenørn
    Kammerherre, Major ~ 4/9 1781  * Ulriksholm Gods 11/6 1760 Kammerherre, Dr.jur.         * 18/9 1765  † 21/2 1823  ~ Odense 1790  Amtmand     * 28/8 1773 † 14/12 1854      * 28/4 1762 † 12/1 1837  ~ 13/8 1721  Oberstløjtnant  ~ 4/11 1791 
    * Christiansdal 11/6 1760      † Christiansdal Gods 14/5 1828 ~ Sankt Knuds Kirke, Odense 1786                 * 1/6 1767 † Odense 24/12 1839                   * 1/3 1759 † 7/4 1842   
    † Christiansdal 27/6 1840                                                            
                                                                   
     
 
                     
 
                                   
        ~ Frederikke Edel Benedicte Brügmann                 ~ Margrethe von Rumohr                                
        * 25/3 1777 † 24/12 1846                      ~ 1803                                
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
                     
 
 
 
 
 
       
    Christian Frederik Otto von Benzon    ~ Nielsine de Jermiin Christiane Albertine von Benzon  ~   Johan Frederik Bardenfleth   Juliane Vilhelmine von Benzon  ~ Ferdinand Carl Maria     Frederik Wilhelm Caspar von Benzon ~ Emilie Massman                 Thora Fortunata Benzon ~ Louis Victor  Jacob  Benzon ~ Christiane Vilhelmine Flindt
    til stamhuset Christiansdal ~ 25/11 1811  * 21/9 1782 † 14/4 1853  Kammerjunker * 15/11 1783 † 24/10 1853  Baron Wedell-Jarlsberg Amtmand                     * 1821 † 1909 de Sérène d'Acquéria  til Stamhuset Benzon * * Slesvig 28/8 1793
    Kammerherre         Oberstløjtnant ( Hæren )     Overkammerherre * 18/9 1765  † 21/2 1823                          til Østrø, Halland Ritmester † Estruplund Gods, Rougsø, Randers 7/5 1851  
    * Christiansdal 23/3 1786         ~ 21/9 1808      Norsk General                               Birkedommer * Dalum Kloster, Christiansdal, Odense 1/8 1792  d.a. Casper Christopher Flindt
    † Christiansdal 4/6 1875                  ~ 21/9 1811                                † Sostrup Slot (Benzon), Djursland 14/4 1840 & Frederikke Marie Elisabeth von Benzon
                        Havde efterkommere                                    
                                                                   
                                                                   
                                                              * Stamhuset Benzon (oprettet 25/9 1829) af Scheel, Skjærvad og Ørbæk
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
   
    Carl Ludvig Adolph von Benzon  ~ Georgette de Falsen Vilhelm Sophus Hermann Ferdinand  ~ Euphrosyne  Constance  Frederikke Isidore Constance Emilie   ~ Herman Theodor Valdemar Juliane Vilhelmine Nielsine Christence   ~  Thorkild Abraham Hoppe                         Anna Marie Elisabeth Mylius-Benzon ~ Sigismund Volf Veit  de Mylius
    Kammerherre ~ 1853 von Benzon Sehested von Benzon Baron Wedell-Jarlsberg von Benzon Kammerherre                          til Stamhuset Benzon * til Stamhuset Rønninge Søgård & Mylius'ke Fideikommis
    Overpræsident i København      til stamhuset Christiansdal ~ 17/8 1852  * 27/8 1821 † København 10/4 1916   Kommandør i Den Norske Flåde  * Christiansdal 16/6 1819 † Sorø 21/1 1855   Amtmand                         Fik bevilling på navnet Mylius-Benzon 1893 til Estruplund, Mylenberg med Ladegård, Tygeslund,
    Amtmand Holbæk Amt     Hofjægermester, Kammerjunker, Ritmester          ~ 16/7 1843      ~ Christiansdal XX/5 1839                         Kammerherreinde Nørlund, Grøftebjerg, Thorstedlund, Bydärma, Sverige
    * Christiansdal 18/11 1823      * Christiansdal 14/7 1827                                              * Odense 12/9 1829 † København 22/3 1901 & Lystrup
    † København 29/12 1891       † 16/2 1911                                              Begravet i Rønninge ~ Holmens Kirke, København 1/6 1850
     
 
                                                           
      ~ Caroline Antoinette  Havde efterkommere                                                    
        Cathrine Elisabeth                                                        
        Castenschiold                                                        
        ~ København 5/2 1870                                                               
                                                                   
                                                                   
     
 
                                                           
      ~ Frederikke Louise                                                        
        Vilhelmine                                                        
        Castenschiold                                                        
        ~ Aggersvold, Hjembæk 21/1 1880