Bille
Billeslægten
                                                               
 
                                                                 
       
                                                                           
        Billeslægten stod stærkt under Kong Hans med mange pladser i rigsrådet                                                            
                                                                           
     
 
                                                                   
        Torbern Bille  ~ Sidsel Ovesdatter                                                            
        til Allinde, Søholm, Lunge                                                             
        Svanholm, til Søholm,                                                            
        & Sonnerupgård Gerlev,                                                            
        Part i Ordrup & Egede                                                            
        Lensmand Vordingborg                                                                    
       
Ridder 
                                                                   
        Rigsråd   ~ Beate Axelsdatter                                                                
        * før 1423 † 1465   Thott                                                                 
           
 
                                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
        Bent Bille  ~ Magdalena Stigsdatter  Peder Bille  ~ Anne Knudsdatter Steen Basse Bille  ~  Margrethe Clausdatter Marine Torbensdatter  ~ Iver Axelsen  Regitze Torbensdatter  ~ Peder Nielsen Inger Torbensdatter  ~ Johan Oxe Else Torbensdatter  ~ Gregers Jepsen                
        til Søholm, Krognos til Svanholm, Gyldenstierne til Allinde Rønnov Arvede del i Gerlev Thott Arvede del i Gerlev  Gyldenstierne  til Øllerup, Flakkebjerg til Torsø til Mørkegård / Toftholm Ulfstand                
        Nyrupgård,     Arvede del i Gerlev,     Arvede del i Gerlev,         til Lillø Arvede fadergods til Tim  Arvede del i Gerlev     Arvede fadergods til Torup og Toftholm                
        Arvede del i Gerlev,     til Sonnerupgård     Arvede Egedegods                     Arvede fadergods                            
        Part i Ordrup     Arvede Egedegods     Arvede Allindegods                     † 1507                            
        Arvede Egedegods     Arvede Svanholmgods     Ridder, rigsråd                                                    
       
Arvede Søholmsgods
    * 1464 † 1508     Landsdommer Skåne                                                    
     
 
Pantelensmand Stevns herred  ~ Ermegaard Eggertsdatter        
Lensmand på Gladsaxe
                                                   
        Ridder, høvedsmand Frille             * 1446 † 1521                                                    
        Rigsråd                                                                    
          * 1440 † 1494                                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
             
 
                                                               
     
 
             
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
        Erik Bille  ~   Johanne Henriksdatter      Ove Bille     Esge Bille  ~ Sofie Krummedige Knud Pedersen Bille  ~ Birgitte Markvardsdatter  Mogens Bille  ~ Sophie Mogensdatter Maren Pedersdatter  ~  Jacob el Joachim Lykke Hilleborg Bille  ~       Laurids Mortensen  Karen Pedersdatter  ~  Laurids Mogensen        
        Pant i Søborg Sparre af Skåne Biskop i Århus     til Svanholm, til Vallen til Kærsgård  Rønnov  til Svanholm,  Gøye  † før 8/5 1528 til Skovsbo, Rodsted, Østrup * ca. 1490 Tinhuus / Skinkel † 1511 Løvenbalk        
        Lensmand Holbæk af Klogerup Rigsråd     Rigshofmester ~ 1512         Rigsråd         og Buderupholm     ~ ca. 1491 Begravet Viborg Domkirke  til Tjele        
        † 30/4 1519 Pant i Søborg Lensmand Tølløse     Lensmand København             Lensmand Gelstrup                                    
        Begravet Antvorskov     Lensmand Egebjerggård     Statholder på Sjælland             † 4/5 1538                                    
               
Kansler for kong Hans
    * før 1482 † 11/2 1552                                                    
                Begravet Antvorskov    
                                                   
                * 1480 † 1555                                                        
                                                                           
                                                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
     
 
   
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
        Peder Bille  ~ Birgitte Anne Bille     Hans Bille     Steen Bille  ~ Helvig Hartvigsdatter  Hilleborg Knudsdatter ~ Laurids Lauridsen d.y Lisbeth Knudsdatter ~  Jens Markorsen Erik Knudsen  ~ Gedske Mikkelsdatter                
        til Vallen Laxmand † 1574             * 1522 † 1590  Ulfeldt      Grubbe til Skavange  Rodsteen til Lindved  Brockenhuus                
        ~ 9/9 1582 ~ 9/9 1582                             til Alslev * Gladsaxe 8/9 1524 † 1601   til Lengsholm Lensmand Odense ~ 1550                
        † Bosø Kloster 27/12 1585                                     Begravet Lendum Kirke 24/5 1601       * Gladsaxe 1520 † 3/6 1573                     
        Begravet Bosø Kloster                                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                             
 
 
 
                 
 
       
 
 
           
                                Mette Steensdatter  ~ Laurids Pedersen                  Ove Bille  ~ Elsebe Pedersdatter  Mogens Bille  ~ Anne Clausdatter        
                                * 1557-60 † 1634-1636  Stråle                 til Lindved Skram  til Rynkebygård Huitfeldt        
                                    til Gammel Lammehave & Torpegård                 Deltog 1611 i Kalmarkrigen ~ 1550  † 1597            
                                                        * Lindved 5/10 1562                     
                                                        † Lindved 5/4 1618                     
                                                                               
                                 
 
                             
 
           
                                  ~ Niels Skinkel                           ~ NN Godske        
                                    til Gjerskov & Søholm                             Bjelke        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                     
 
 
 
   
 
   
 
       
                                                        Peder Bille ~ Kirsten Skeel Birte Bille     Erik Bille  ~ Ellen Corfizdatter Rosengiedde
                                                        til Lindved til Jungetgård og Voergård  til Lidemark     til Vestergård, Langeland til Møllegård, Langeland
                                                        * ca. 1590 † efter 1658  ~ Odense 16/9 1621    † efter 1657     Landsdommer Langeland 1624-1638    
                                                                        Forlenet med Havbøllegård     
                                                                        *  ca. 1588 † 13/6 1638    
                                                                               
                                                                         
 
   
                                                                            ~ Margrethe Eriksdatter Krag
                                                                              ~ ca. 1627
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Mere om slægten                                                                   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa