Danneskiold-Samsøe
                                               
 
                                                         
                                                   
 
     
                         
                               
                                                  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
    Christian V  ~ Sophie Amalie Moth                                              
    Hertug af Slesvig-Holsten til Jomfruens Egede 1674                                              
    Konge af Danmark-Norge 1670-99 Fik Samsø af kongen 1/6 1676                                              
    * Flensborg 15/4 1646 Inddraget s.å. fra Griffenfeldt                                            
    † København 26/8 1699 Grevinde af Samsø 31/12 1677                                              
    Begravet Roskilde Domkirke til Schönweide og Rixdorf (1682                    Gyldenløve                              
        * København 28/3 1654                                                 
        † Jomfruens Egede 17/1 1719                                                
        Begravet Vor Frue Kirke 14/2 1719                                                
        1734 overført til Petri Kirkes Kapel                                                 
                                                           
        Danneskiold-Samsøe, Coat of arms - Våbenskjold.
 
                                                 
                                                           
                                                           
 
                                                     
                                                       
                                                       
                                                       
                                                     
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
 
 
 
 
                                                   
                                                           
    Christian Gyldenløve ~ Charlotte Amalia Christian Gyldenløve
 
                                           
    Patent 1679 Komtesse af Danneskjöld-Laurvig                                                
    Greve till Samsoe * 15/11 1682 † 7/12 1699                                                
    til Baroniet Lindenborg                                                    
    til Assendrup, Gisselfeld & Høgholm                                                    
    Overkammerherre, Gehejmeråd, Generalfeltmarskalløjtnant                                                    
    Statholder i Norge
                                               
    Opretter Gisselfeld adelige Kloster   ~ Dorothea Krag                                                  
    * København 28/2 1674 til Juellund & Kås                                                
    † Odense 16/7 1703 ~ København 25/5 1701                                                
                                                           
                                                           
                                                           
            Christian Gyldenløve                                            
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
         
 
 
 
         
 
                               
 
 
   
 
       
 
         
 
                           
    Christian Danneskiold-Samsøe  ~ Conradine Christine Friederike Louise  ~ Christian August  Christiane Charlotte      Friedrich  ~ Dorothea                         
    Lensgreve af Danneskiöld-Samsöe Komtesse Friis-Friisenborg Grevinde af Danneskiold-Samsøe  Hertug af Augustenborg Grevinde af Danneskiold-Samsøe     Greve af Danneskiöld-Samsöe Grevinde Wedell-Wedellsborg                        
    Storkorsridder, Gehejmeråd  ~ København 24/8 1721    til Skjoldenæsholm ~ Kalundborg 21/7 1720 * København 7/7 1698     til Baroniet Marselisborg ~ Wedellsborg 31.7.1724                         
    Præses i Admiralitet, Højesteretsdommer   * Akershus 2/10 1699     † København 5/10 1699      til Juellinge                            
    Overdirektør for Gisselfeld adelige Kloster     † Sønderborg 2/12 1744             Kammerherre, Gehejmeråd, Generalløjtnant                            
    * Verona 1/8 1702                     Amtmand Ringsted og Sorø, Minister                            
    † København 17/2 1728  
 
                 
*Assendrup 1/11 1703
                           
   
 ~ Cathrine Christine                 † Århus 18/7 1770                            
      von Holstein                                                
       ~ København 4.10.1724                                                
                                                       
                                                         
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
       
 
                                                 
    Friedrich Christian  ~ Nicoline Rosenkrantz Conradine Christiane  ~ Christian Gustav Ulrich Adolf  ~ Sophie Dorothea  Friederike Louise Charlotte                            
    Lensgreve af Danneskiold-Samsøe  ~ Skovsbo 29/7 1749 Komtesse af Danneskiold-Samsøe Lensgreve Wedell-Wedellsborg Greve af Danneskiold-Samsøe Komtesse Danneskiold-Samsøe Komtesse Danneskiold-Samsøe                            
    Præses i Admiralitet     *Assendrup 19/12 1725  ~ København 17/6 1755  * København 16/6 1723 * Assendrup 13/5 1726 Priorinde Gisselfeld Kloster                            
    Højesteretsdommer     † København 7/1 1786     † Gisselfeld 3/6 1751 † København 16/4 1766 * København 3/2 1737                            
    Overdirektør for Gisselfeld adelige Kloster             ~ Søllerødgård 19/7 1743 ~ Søllerødgård 19/7 1743 † København 13/7 1824                            
    * Frijsenborg 5/6 1722                                                     
  † København 26/3 1778 ~
 
                                               
   
~  Friederike Luise                                                
       von Kleist                                                
       ~ Slesvig 18/6 1773                                                
                                                         
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
 
 
                                                       
     
 
                                                   
    Christian Conrad  ~ Johanna Henriette Valentine                                                 
    Lensgreve af Danneskiold-Samsøe Kaas                                                
    til Grevskabet Samsøe og Holmegaard  ~ København 30/11 1795                                                
    Køber Nordfeldt på Møn                                                    
     Næsbyholm og Bavelse                                                  
    til Ravnstrup                                                    
    til Rosendal                                                    
    Storkorsridder, Kammerherre, Gehejmekonferensråd                                                    
   
Amtmand over Præstø
                                                   
    Overdirektør for Gisselfeld adelige Kloster                                                    
    * København 11/6 1774                                                    
    † Gisselfeld 6/6 1823