Gabel
                       
 
                                 
                                   
              Naturaliserede slægter                  
     
 
 
 
                       
      Christoffer Gabel  ~ Ermegaard Badenhaupt                
        til Bavelse * 1617 † 1699                    
        Adelspatent 1664 Begravet St. Petri Kirke, København                     
        Rentemester 1660-64 Søster til Anna Elisabeth Badenhaupt                    
        Gehejmekonsejlsmedlem                        
       
Statholder i København  
 
                     
        * Glückstadt 6/1 1617                        
     
 
† 13/10 1673                            
                                       
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                     
                 
 
                   
     
 
     
 
     
 
   
 
 
 
 
   
        Frederik Gabel ~ Anna Cathrine  Anna Margrethe Gabel  ~ Conrad Reventlow Ermegaard Sophia von Gabel  ~ Didrik von Schult  Marsille Christoffersdatter Gabel  ~ Jørgen Rantzau
        til Bavelse Juul * 6/7 1651 † 26/7 1678  Lensgreve Reventlow   * 1655 † xx/3 1719     † 1733 ~ 1685
        Vicestatholder i Norge ~ 25/4 1671      ~ 2/7 1667                 
        Køber Bregentved 1682                  
        Amtmand Ringsted Amt                          
        Amtmand Sorø Amt                            
        † København 21/6 1707                                
                                       
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
        Christian Carl Gabel  ~ Frederikke Christiane Valdemar Christopher Gabel     Armgard Margrethe Gabel   ~ Wincentz Budde Frederik Vilhelm Gabel  ~ Anna Marie von Tritschler
        til Bregentved,  Schult til Hvidkilde, Lindskov,     * Pliskow, Rusland  10/11 1677   ~ Trondhjem 28/12 1718   Assessor i Oberberg amt, Søndenfjelds 1709 * 15/6 1690 
        Giesegård,  ~ 1710 Bavelse     * 18/11 1714  † Trondhjem 9/3 1734        Juristråd 1709    
        Kærup     & Tygestrup (Kongsdal)           Etatsråd 1717    
        & Ringstedkloster     Gehejmeråd             † 1732    
        Købte Giese og Ringsted kloster 1720     Døde forgældet          
     
       
Viceadmiral, overkrigskommissær
    * 1650 † 16/7 1725                
        Storkorsridder   ~ Anna Benedicte Eriksdatter                     
         Kammerherre, Gehejmeråd   von Steensen                    
       
Stiftamtmand Ribe
~ 1732                    
        * 1679 † 1748                        
                                 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                     
 
     
 
 
 
   
                        Christian Carl Gabel  ~ Cathrine Margrethe Cicignon Anna Ernestine Frederikke Gabel ~ Otto Didrik
                        Storkorsridder, Gehejmeråd ~ 20/5 1760 til Giesegård Lensgreve Schack  
                        Stiftsamtmand Aalborg     * 18/11 1714  † Korsbrødregård, Ribe  20/3 1748   ~ Seekamp 11/7 1731    
                        Amtmand Skivehus            
                        * 1724 † 7/11 1800            
                                       
                                Oprettede stamhuset Giesegård for Frederik Christian greve Schack  
                         
 
         
                        Slægtens sidste mand          
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa