Juel Åbjerglinien
Slægten
                                                       
 
                                                                   
                                                                     
                                                                     
   
 
 
 
                                                           
      Palle Juel  ~  NN Andersdatter                                                         
      Åbjerglinien Skeel                                                        
      * før 1417 † efter 1454 til Møgtved                                                        
                                                                     
                                                                   
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
   
 
 
 
                                         
 
 
 
           
      Erik  Pallesen  ~ NN Mikkelsdatter                                         Jens Pallesen Juel  ~ Ingeborg Munk         
      til Åbjerg Spend                                         til Møborg (Stigen)         
      * ca. 1417 † efter 1496                                             * før 1459 † efter 1493            
                                                                 
                                                                     
         
                                           
Juel, Coat of arms - Våbenskjold.
       
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
   
 
 
 
                                         
 
 
 
           
      Niels Eriksen  ~  Else Mogensdatter                                         Malte Juel ~ Maren Pedersdatter         
      til Åbjerg  Glob                                         til Møborg Bomøve (Lange)        
      Væbner                                             til Holmgård 1476            
      Nævnt 1489-96                                             † 1507          
      † før 1506                                           Begravet Møborg Kirke            
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
   
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
      Enevold Nielsen ~ Inger Hermansdatter                         Jens Nielsen ~    Vibeke Ovesdatter       Palle Nielsen  ~ Anne Eriksdatter Anne Juel~ Jens Thomesen  Kirsten Juel ~ Søren Skeel
      til Åbjerg  Flemming                          til Hesselmed,  Vester Horne Herred  Lunge Dyre  til Hvolgård, Nørvang Herred til Søbygård til Holmgård  Sehested til Møborg    
      † efter januar 1545 og før 1553                             Biskop Ove Billes svend til Hesselmed og Assersbøl  og Låge     † 1549          
                                      † 16/1 1553 Begravet Ål  Kirke  † 1531                  
                                      Begravet Ål  Kirke                            
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
   
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      Niels Enevoldsen Juel  ~ Christence Ovesdatter                         Vincents Juel ~  Eline Gøye Peder Pallesen  ~ Ide Nielsdatter  Jørgen Pallesen ~ Anne Hansdatter Margrethe Pallesdatter ~ Jørgen Skram
      til Åbjerg Lunge (Dyre)                          til Hesselmed  til Clausholm  til Søbygård og Låge        (Sparre Kaas) til Låge og Brandbjerg Lange Munk  af Låge    
      Skiftekommisær efter Albert Skeel  til Kjeldgård                         & Gjorslev ~ 5/2 1559  † efter 1548 og før 1594  til Brandbjerg og Tårupgård † 13/4 1595     † 13/4 1595    
      * 1514 † 1572                             Skibshøvedmand                          
                                      Lensmand Vordingborg                            
                                      Druknede ved Bornholm                            
         
                       
† 28/9 1579
                         
                                     ~  Elsebe Svave                        
                                      til Gjorslev                        
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
     
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
      Ove Juel     Hermann Juel   ~  Maren Juel  Christine Nielsdatter  ~ Otte Nielsen  Sophie Juel  ~ Mogens Krag Peder Juel  ~ Jytte Gyldenstjerne   Ellen Vincentsdatter  ~ Jens Bille  Jørgen Juel ~ Ingeborg Ulfstand    Børge Juel    
      til Kjeldgård     til Åbjerg & Alsted af Alsted til Hastrup  Munk til Hastrup  til Agerkrog, Glomstrup og Sønderriis   til Hesselmed  til Tottrupholm  til Hesselmed   ~ Gjorslev  3/8 1595          til Lungegård    
      †1599     Lensmand Dragsholm ~ Alsted, Vejle  23/6 1577   † efter 1558  til Gjesinggård * 1544 † 20/11 1583  ~ 17/5 1572  & Gjorslev ~ Viborg 22/9 1604 & Gjorslev             Viceadmiral    
              Lensmand Kalundborg                   * Gjorslev 18/3 1577      * ca. 1572 † 1619             † 1653    
              * 1548 † Visborg 15/10 1607                       † Gjorslev 14/3 1612                            
                                      Begravet Køge Kirke                             
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                      Maltesholm Foto:Sylve Åkesson
 
                             
                                                                   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
     
 
 
 
                                   
      Christen Juel Jens Juel  ~  Ide Lange Christence Hermansdatter ~ Knud Gyldenstjerne       Malte Juel ~ Anna Rammel                                
      til Åbjerg             til Kjeldgård, Åbjerg og Nørre Vosborg ~ Viborg 13/5 1610 Juel til Skovsbo og Vosborg     til Gjerringgård, Ramel                                
      † 1612  ugift Rigsråd     * 1583 † 1658         Birkholm, til Vandås og Maltesholm                                
          Rentemester 1609-17                 & Maltesholm (Skåne) ~ 1625                                
          Statholder i Norge 1618-24                 Rigsråd                                    
          * Refstrup 8/1 1580 † 28/3 1634                  Lensmand Christianopel 1625-32                                    
                              Lensmand Christiansstad 1632-39, 1644-48                                    
                             
Lensmand Bøvling 1639-46
                                   
                              Gesandt Rusland og Bayern                                    
                              Opførte Maltesholm                                    
                              * 1594 † 1648                                    
                                          Maltesholm                          
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                   
                                                                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                   
      Susanne Juel  ~ Erik Quitzow Christence Juel  ~ Jørgen Rosenkrantz Elsebe Jensdatter  ~ Ove  Juul Else Maltesdatter  ~ Otto Lindenow Maren Juel ~ Sten Reedtz Margrethe Maltesdatter ~ Mourids Putbus                
      til Åbjerg til Sandager til Åbjerg Hofmester Sorø Juel  til Stårupgård og Mejlgård     til Borgeby til Vandås og Maltesholm     til Maltesholm til Kjørup (Einsidelborg),                
              * København 26/8 1612  til Kjeldgård † efter 1679                      & Birkholm  Birkholm