1450              Klosterstræde
Resens kort

Model af gaden

Forstørrelse
Kortudsnit

                                                

Klosterstræde (efter Sortebrødreklostret), som gaden ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1731. Klosterstræde - i dag Skt. Pedersstræde - har skiftet navn en del gange i tidens løb. Oprindeligt hed det Sejergårdsstræde. 1750 kaldes det så Klosterstræde efter jomfruklosteret. 1758 er gaden opkaldt efter sprøjtehuset på hjørnet mod Algade (Algade 21) og hedder Vagthusstræde. 1774 er navnet Skt. Pederstræde, men 1859 er vi tilbage til Klosterstræde.1890 er navnet Vagtstræde.