1648            Algade 6      
Rådhuskarréen

Resens kort

Algade 8

Vikarbolig

Matriklen 1682

I det skøde, Esaias Fleischer fik, da han 1650 købte Algade 8 for at drive apotek i ejendommen, stod der, at nabogrunden nr. 6 var "Maria Magdalene Residentz". Nr. 6 har altså i den katolske middelalder fungeret som bolig for den alterpræst, som skulle sørge for messer og bønner ved Maria Magdalene helgenalter i domkirken. Efter reformationen bevarede domkirken ejerskabet og benyttede stadig huset på grunden som embedsbolig. Fra 1648-1676 boede teologen Jørgen Witzleben i Algade nr. 6, og da han flyttede har huset nogenlunde lignet tegningen her. Nogenlunde, fordi tegningen bygger på Resens kort fra 1677 - året efter ganske vist, men Resen er ikke altid særlig præcis. Grunden ligger i karreen på den anden side af rådhuskarreen på Algade - mod syd. Og som det eneste sted i blokken, er der to huse på grunden. Grunden er dyb og går helt ned til Læderstræde.

Enten er Resens tegning (som er helt samtidig) meget upræcis, eller også er der på få år sket en voldsom udbygning, for i 1682 er ejendommen beskrevet noget anderledes, end den ser ud her. Den er først og fremmest delt i to parceller.