Birkede

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Assendløse

Søster Svenstrup

Dåstrup

                                              

Den lille landsby Birkede lå sydligst i Dåstrup sogn i den del af Ramsø herred, der udgjorde kommunen Dåstrup - Ørsted. Kommunen indgik i 1970 i Ramsø Kommune, der så ved kommunalreformen i 2004 gik sammen med Roskilde. I sognet lå foruden Birkede tillige Assendløse, Søster Svenstrup og kirkebyen Dåstrup. Birkede nævnes som Byrka 1488. 

Antal gårde Ejerforhold Birkede 1568
Clara Klosteret ejer 15 gårde i sognet, bl.a. i Søster Svenstrup, Birkede og Dåstrup

 

Også Birkede er en lille landsby, hvilket målebordsbladet fra 1899 (øverst) og matrikelkortet (til højre) fra 1808 viser: Der er kun 4 gårde, og de kan meget vel have været ejet af Clara Kloster alle sammen. Ved matriklen 1682 var der i Birkede 5 gårde med 27 tdr. hartkorn.

Alle gårde i sognet har sikkert i middelalderen været ejet af de kirkelige institutioner, som  er omtalt her. Ingen kilder beretter i hvert fald om adelsgods eller krongods i sognet.