Dåstrup

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Assendløse

Søster Svenstrup

Birkede

                                              

Landsbyen Dåstrup lå i den del af Ramsø herred, der udgjorde kommunen Dåstrup - Ørsted, som 1970 indgik i Ramsø Kommune, som så ved kommunalreformen i 2004 gik sammen med Roskilde. I sognet lå foruden  Assendløse også Søster Svenstrup og Birkede. Dåstrup nævnes 1278 som Dostorp (Dodstorp 1287). 

Antal gårde Ejerforhold Dåstrup 1568
Fadeburet i Roskilde og dermed bispen har alle rettigheder på kirken.
Clara Klosteret ejer 15 gårde i sognet, bl.a. i Søster Svenstrup, Birkede og Dåstrup

 

Dåstrup er en lille landsby, hvilket målebordsbladet fra 1899 (øverst) og matrikelkortet (til højre) fra 1808 viser: Der er kun 4 gårde, hvoraf 1 må være præstegården. De tre resterende kan have været ejet af Clara Kloster . Ved matriklen 1682 var der i Dåstrup  6 gårde, 1 hus og 39 tdr. hartkorn. Der lå også en landsby, der hed Truelstrup med 3 gårde med17 tdr. hartkorn.

I Dåstrup og Truelstrup lå der i følge et testamente 1507 1 gård i Dåstrup, 2 i Truelstrup, som havde været ejet under Egede af Sidsel Ovesdatter Lunge. Hun arvede faktisk 4 gårde i Truelstrup, da hendes mand Torben Bille døde 1465 (skifte 1492). Sidsels gårde arvede Truid Ulfstand på vegne af sin hustru Marine (Maren) Torbensdatter Bille, som var datter af Sidsel. Da der var tale om meget spredt strøgods, er gårdene nok blevet mageskiftet bort længe før matriklen 1682. Men der har altså være adelsgods i sognet.

 

Alle gårde (bortset fra godset under Egede) i sognet har sikkert i middelalderen været ejet af de kirkelige institutioner, som  er omtalt her.