Søster Svenstrup

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Assendløse

Dåstrup

Birkede

                                                                                    

Landsbyen Søster Svenstrup lå i Dåstrup sogn i den del af Ramsø herred, der udgjorde kommunen Dåstrup - Ørsted, som 1970 indgik i Ramsø Kommune, som så ved kommunalreformen i 2004 gik sammen med Roskilde. I sognet lå foruden Assendløse også Søster Svenstrup (nævnt 1475 som Swensterup), ejet af søstrene i Clara kloster, modsat Brødre Svenstrup, som var munkeejet. Dåstrup nævnes 1278 som Dostorp (Dodstorp 1287). 

Antal gårde Ejerforhold Søster Svenstrup 1568
Clara Klosteret ejer 15 gårde i sognet, bl.a. i Søster Svenstrup, Birkede og Dåstrup
Søster Svenstrup er en lille landsby, hvilket målebordsbladet fra 1899 (øverst) og matrikelkortet (til højre) fra 1808 viser: Der er kun 4 gårde og et husmandssted, og som bynavnet angiver, har Clara Kloster ejet det hele. Ved matriklen 1682 var der i Søster Svenstrup 5 gårde på 30 tdr. hartkorn.

Alle gårde i sognet har sikkert i middelalderen været ejet af de kirkelige institutioner, som  er omtalt her. Ingen kilder beretter i hvert fald om adelsgods i sognet.