Assendløse

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Dåstrup

Søster Svenstrup

Birkede

 

                                              

Landsbyen Assendløse lå i den del af Ramsø herred, der udgjorde kommunen Dåstrup - Ørsted, som 1970 indgik i Ramsø Kommune, som så ved kommunalreformen i 2004 gik sammen med Roskilde. Sognet hed Dåstrup, men Assendløse var sognets største landsby. Den nævnes 1298 som Asendeløs, Asløse.

På målebordskortet fra 1899 øverst er der 8 gårde i Assendløse, på matrikelkortet fra 1805 her til højre er der 11 samt en del husmandsbrug. Gården Bregnegård på målebordsbladet kan efter 1808 være flyttet ud fra landsbyen. Og der kan jo være tale om flere udflyttede. Ved matriklen 1682 var der i Assendløse 14 gårde med 80 tdr. hartkorn.

 

Antal gårde Ejerforhold Assendløse 1568
Brøndby præbende ejer 1 gård i Assendløse.
Hersted præbende ejer også 1 gård i Assendløse.
Clara Kloster ejer 15 gårde i sognet, bl.a. i Assendløse. De 4 gårde her er hvad der er tilbage efter, at 11 gårde er fordelt på Dåstrup, Søster Svenstrup og Birkede.

Alle gårde i sognet har sikkert i middelalderen været ejet af de kirkelige institutioner, som  er omtalt her. Der mangler 2-4 gårde i oversigterne her før der er gjort rede for alle, men enkeltgårde kan være blevet delt. Netop i Assendløse ligger en del gårde på matrikelkortet tæt på hinanden, hvilket kunne være en følge af en opdeling. Ingen kilder beretter i hvert fald om adelsgods eller krongods i sognet.