Veddelevs agre
Gårdene i landsbyen 1540

Gårdene i landsbyen 1661

Gårdene i landsbyen 1797

 
Marker / vange
Landsbyen
                                                                              

Så indviklet som vist her var fordelingen af jord mellem gårdene. Hver mark/vang var opdelt i agre - større stykker, hvor hvert stykke var jord af nogenlunde samme kvalitet (bonitet). Hver ager var så opdelt i åse, så at hver gård i landsbyfællesskabet fik andel i lige den slags jord. På tegningen ses Gammelgårds åse i alle agre på alle marker. Åsene var lange og smalle. Det skyldtes mest datidens tunge hjulplov, som var svær at vende. Hvis ageren / åsen var lang, skulle man ikke vende så tit.

Systemet ser sådan ud:

Jorden  
Mark      
Ager                  

Ås

                                 

Det indviklede mønster af åse spredt ud over bymarken var en praktisk grund til dyrkningsfællesskabet. Det var næsten umuligt for fæstebonde Olsen at sige, at i morgen ville han pløje sine åse på sydageren på Strandmarken. For for at kunne dette måtte han køre hjulplov og seksspand gennem sine naboers åse. Derfor gjorde man det sammen, tog det hele fra en ende af, hjalp hinanden.