Veddelevs vange
Byjorden
Agre og åse
Gårdene i landsbyen 1540

Gårdene i landsbyen 1661

Gårdene i landsbyen 1797

                                                                                        

Landsbyjorden var opdelt i tre marker eller vange. Hver vang kunne yde nogenlunde den samme mængde hartkorn. Man dyrkede så landsbyjorden på denne måde:

År Vårsæd Vintersæd Brak
År 1 Strandmarken Skebjergmarken Dyssemarken
År 2 Dyssemarken Strandmarken Skebjergmarken
År 3 Skebjergmarken Dyssemarken Strandmarken
År 4 Strandmarken Skebjergmarken Dyssemarken
År 5 Osv.

Systemet hedder trevangsbrug. Det sikrede, at de enkelte jordområder ikke blev udpint, idet der skete noget nyt på dem hvert år, og først efter tre år skete det samme igen. Ydermere blev kreaturer og får sendt på græsning på den mark, der lå brak. Og der gik dyrene så hele sommeren og spredte deres gødning, så at der var kraft og næring året efter, hvor den stod på vårsæd.