Amtmænd over Roskilde Amt

År Amtmand
1662-1682 Johan Kristoffer Körbitz 1681 blev Abrahamstrup Amt lagt under Roskilde.
1682-1717 Otto Krabbe
1717-1721 Frederik Kristian Adeler
1721-1729 Rudolf Gersdorff
1729-1730 Kristian Frederik Holstein
1734-1737 Frederik Oertz
1737-1750 Adolf Andreas v. der Lühe  
1750-1764 Holger Skeel  
1764-1776 Greve Eggert Kristoffer Knuth
1776-1787 Henrik Adam Brockenhuus
1787-1796 Werner Jasper Andreas Moltke
1796-1799 Greve Johan Heinrich Knuth
1799-1808 Mikael Treschow (afskediget ved amtets forening med Københavns Amt. Abrahamstrup Amt lægges under Frederiksborg Amt.
1809-1810 Fredrik Hauch (fra 17/1 1809 blev Roskilde Amt henlagt under Københavns Amt)
1810-1816 Werner Jasper Andreas Moltke
1816-1821 Kristoffer Schøller von Bülow (dispenseret fra embedet 1818, fradømt embedet ved højesteret)
1821-1831 Frederik von Lowsow (konstitueret 1818-21)
1831-1850 Greve Frederik Julius Knuth

Roskilde Amt omfattede herrederne Ramsø, Tune, Sømme, og Voldborg (Lejre) samt fra 1685 den sydlige del af Horns. Som det ses af oversigten var alle amtmænd adelige. Flere af dem af grevelige familier, så Roskilde amt har ikke været et dårligt embede at få. Ved enevældens ophør blev embedet et andet. Derfor slutter listen 1850 med den tredje grev Knuth i embedet.

Lensmænd før Enevælden

Stiftsamtmænd efter Enevælden