1634                Gert Schrøder
Herman Schrøder

Gravsten

Epitafium

Borgmestre

Huset på Torvet

Schrøder-familien

Gert Schrøder - eller Gert Kræmmer, som man kaldte ham i byen, var indvandret til Roskilde fra Tyskland (født 1589), og arbejdede sig op til at blive en af byens rigeste købmænd. Han boede i en stor gård på Torvet og var gift med Kirsten Albertsdatter.

1634 får Roskildes borgere ret til at udskibe korn fra Sundby Bro. Købstaden Slangerup nær Sundby protesterede, og det kom til en lang retssag, som for Roskildes del førtes dygtigt af borgmester Schrøder. Det endte med, at der kom et reskript, der sagde, at "intet Skib eller Skude må losse ved Sundby Bro, men skal søge de Havne, hvor rette Toldsted er". Det var Roskilde! Så Slangerup tabte sagen. Dette bliver begyndelsen til, at Slangerup skrumper ind til landsby, mens Sundby vokser sig større og ender med at blive købstaden Frederikssund.

Gert Schrøder døde 1643 og ligger sammen med hustruen begravet i domkirkens koromgang under en stor ligsten. Sønnen Herman og datteren Anne bekostede stenen og fik også opstillet et stor epitafium for forældrene i kirken.