Ahlefeldt-Laurvig
Ahlefeldt-slægten
                                                                                                               
 
                                                                                                                           
                                                                                                                           
            Grevskaber                                                                                                              
   
 
 
 
                                                                                                                   
      Christian Greve Ahlefeldt     ~ Elisabeth Juel                                                                                                                
      Greve af Langeland til stamhuset Lundsgård                                                                                                              
      Kammerherre, generalmajor                                                                                                                    
      Arvede Laurvigen i Norge 9/8 1785                                                                                                                    
      Patent 7/10 1785 Greve Ahlefeldt-Laurvig                                                                                                                    
    Christian lensgreve Ahlefeldt-Laurvigen
 
* Tranekær 17/5 1732 † Tranekær 9/10 1791 Ahlefeldt-Laurvigen, Coat of arms - Våbenskjold.
 
                                                                                                                 
       
                                                                                                                   
                                                                                                                           
                                                                                                                         
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                           
                                                                                                                         
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
    Christian Greve Ahlefeldt                                                                                                                        
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
 
Frederik Ahlefeldt-Laurvigen
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
             
 
 
 
           
       Frederik  ~ Charlotta Louise von Hedemann Jens Juel  ~ Sophie Dorothea Hedemann Anna Margrethe  ~ Erich von Hedemann Sophie Caroline  ~ Erich von Hedemann                                                         Carl Christian  ~ Julie Mattstedt         Vilhelm Carl Ferdinand  ~ Edel Dyre Brockenhuus         
      Greve Ahlefeldt-Laurvig ~ 29/7 1785  Greve Ahlefeldt-Laurvig ~ 12/9 1788  Ahlefeldt-Laurvigen ~ Tranekær Kirke  1795 Ahlefeldt-Laurvigen ~ Deutsch-Nienhof 1801                                                         Greve Ahlefeldt-Laurvig ~ Tranekær Kirke 26/8 1805, skilt 20/4 1819          Greve Ahlefeldt-Laurvig von Løwenhielm        
      Kammerherre, generalløjtnant     * Bjørnemose 10/6 1764       * Bjørnemose 15/4 1768      * Bjørnemose 29/2 1780                                                             Kammerherre, Oberst   * 8/1 1787 † København 28/9 1860          Domherre i Lübeck  ~ Veirup oktober 1798        
      Solgte Laurvig til staten 1805     † Slesvig 19/11 1794     † Slesvig 29/3 1800      † Broløkke, Langeland 25/11 1847                                                             * Bjørnemose 7/12 1770              til Tårnholm            
      Var teaterinteresseret                                                                                     † Vestergaard 27/5 1851              * Bjørnemose 5/8 1769             
      Oprettede seminarium i Tranekær                                                                                                     † Birkelse 24/6 1852              
      Oprettede fabrikker i Tranekær                                                                                                                  
      * Bjørnemose 17/11 1760                                                                                        ~ Susanne Bøchmann           ~  Claudine Bang         
      † Tranekær 8/3 1832                                                                                         ~ Rudkøbing  30/4 1819               ~ Nyborg 21/10 1806            
                                                                                                  * København 14/11 1790  † Vestergaard  9/4 1885                          
                                                                                                                           
                                                                                                                             
                                                                                                                           
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
   Frederik Greve Ahlefeldt                                                                                                                        
                                                                                                                             
                                                                                                                           
                                                                                                                             
           
 
                                                                             
 
     
 
     
 
     
 
       
 
Elise Davidia Margrethe Ahlefeldt-Laurvigen
 
   
 
     
 
                                                 
 
 
 
                                     
 
     
 
   
       Elise Davidia Margrethe  ~ Adolf Ludwig Wilhelm Christian Johan Frederik  ~ Juliane Louise                                                  Carl Frederik Christoph  ~ Antoinette Nancy                  Elias Carl Frederik   ~ Jacobine Dorothea Petersen Dufour Carl Christian   ~ Laura Christiane Adolphine Marie Louise Madsen Edel Louise Augusta  ~ Frederik Christian Arenstorff Charlotte Adelaide   ~ Jørgen Erik Frederik Skeel
      Ahlefeldt-Laurvigen Friherre von Lützow Greve Ahlefeldt-Laurvig Grevinde Wedell-Wedellsborg                                                   Greve Ahlefeldt-Laurvig Grevinde Krag-Juel-Vind-Frijs                  Greve Ahlefeldt-Laurvig ~ 15/10 1860  Greve Ahlefeldt-Laurvig ~ Humble Kirke 14/11 1853   Grevinde Ahlefeldt-Laurvig til Overgård Grevinde Ahlefeldt-Laurvig til Stamhuset Birkelse & Oxholm
      Faldt for digteren Karl Immermann   ~  Tranekær Slot 20/3 1810  til Lundsgård 1803 ~ 1/5 1812                                                  Kammerherre, Gehejmekonferensråd  ~ 11/11 1818                  Kompagnikommandør * 8/2 1820  † 1/6 1908  Forpagter af Vestergaard  * Lindelse 28/7 1825 * Tårnholm, Nyborg 18/9 1808 Kammerjunker, Løjtnant, Cand.phil.  * Tårnholm, Nyborg 11/8 1810   ~ 12/4 1833 
      Lod sig skille og fulgte Immermann Preußisk generalmajor & frikorpsleder Oberst                                                     Oberst                     * København 9/8 1816      * Blegholm 29/5 1822 † Carlseje, Rudkøbing  26/4 1899  † København 18/1 1869 ~ 1/10 1802  † Birkelse 24/9 1865    
      Da denne giftede sig, blev hun alene   Kammerherre, Gehejmekonferensråd                                                     Hofchef hos Prinsesse Wilhelmine                      † Dybbøl 18/4 1864      † Carlseje, Rudkøbing  30/11 1888               Begravet Kapellet, Åby Kirke    
      * Tranekær 17/11 1788     Genoprettede økonomien                                                     Overceremonimester ved Hoffet                                           
   
        Berlin 20/3 1855