Ramsøerne

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Brordrup

Gadstrup

Ramsømagle

Ramsølille

                                                    

Gadstrup sogn lå i den del af Ramsø herred, der 1970 blev til Ramsø Kommune, som så ved kommunalreformen i 2004 gik sammen med Roskilde. Her ligge de to små landsbyer, som har givet herredet navn. Ramsømagle kaldes 1241 Ramsøø (1314 Ramsio maklæ), Ramsølille 1421 Ramsyø lillæ. Godset i middelalderen i de to landsbyer fordeler sig således:

Antal gårde Ejerforhold Ramsøerne 1568
Gadstrup præbende ejer 3 gårde i Ramsølille.
Mariabilledets Alter ejer 2 gårde i Ramsølille
Andreas Apostels Alter ejer 1 gård i Ramsølille.
Vor Frue Kloster ejede gods i Ramsø.

Agnete Kloster ejer 8 gårde i Ramsømagle.

Ud fra matrikelkort mm. kan det bestemmes, at der har været 5 gårde i Ramsømagle, og lige så mange (måske 6) i Ramsølille. Ser vi på oversigten ovenfor, har Agnete Kloster nok ejet hele Ramsømagle, og der har tidligere været flere gårde i landsbyen, end der er i dag. Og diverse andre institutioner har nok ejet hele Ramsølille, og der har også her været flere gårde i landsbyen, end der er i dag. De forsvundne gårde er nok flyttet ud på bymarken under udskiftningen. Ved matriklen 1682 var der i bebyggelsen Ramsøgårde 3 gårde med 34 tdr. hartkorn.