Salløv

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Hastrup

Snoldelev

 

                                                                    

Sognet Snoldelev var den eneste del af det gamle Tune herred, som 1970 gik ind i Ramsø Kommune, der 2004 gik sammen med Roskilde. Salløv på hvis mark stationsbyen Gadstrup er bygget, hed på en runeindskift fra 800-tallet a salhaukum og omkring 1295 Saleu. Matrikelkortet viser Salløv 1805. De små rødtmarkerede felter nord for byen, er husmandssteder.

Antal gårde Ejerforhold Salløv 1568
Vor Frue Kloster ejede gods i Salløv.
Gadstrup præbende ejer 1 gård i Salløv.

Kortet visere 5 gårde i Salløv, og vi kender det oprindelige ejerskab for 2 af dem. Resten ved vi ikke noget om.  I middelalderen er der dog nok ingen ikke-gejstlige instanser, som ejer gods i sognet. Ved matriklen 1682 var der i Salløv 7 gårde, 0 huse, 50 tdr. hartkorn.