Snoldelev

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Salløv

Hastrup

                                                                    

Landsbyen Snoldelev i sognet af samme navn på matrikelkort fra 1805. Snoldelev sogn var den eneste del af det gamle Tune herred, som 1970 gik ind i Ramsø Kommune, der 2004 gik sammen med Roskilde. Af det oprindelige Tune herred var der hermed 2 sogne i Roskilde, nemlig Snoldelev og Vindinge. Snoldelev nævnes 1300 som Snaldalew

Antal gårde Ejerforhold Snoldelev 1568
Fadeburet i Roskilde og dermed bispen ejede alle indtægter af kirken, men 1396 blev disse rettigheder overdraget til sakristanen.
Bispens fadebur ejede 1 hovedgård i sognet (og nabosognet Kildebrønde), Kapelgården, som der hørte 1 gård under. I sognet lå også hovedgården Snoldelev, et selvstændigt bispelen, men der vides intet om godset. Her havde bispen en foged boende. Murrester af tegl og frådsten fundet øst for Snoldelev er muligvis rester af fogedgården.

  Værløse præbende ejer 1 gård i Snoldelev
Åshøje præbende ejer 1 gård i Snoldelev.
 Sakristanens procuratorium ejer 1 gård i Snoldelev

Ved matriklen 1682 var der i Snoldelev 13 gårde, 0 huse 104 tdr. hartkorn. På matrikelkortet er der 12 gårde, hvoraf én er streget ud, en anden (nr. 1, den store ved kirken) er præstegården. Den udstregede er formodentlig flyttet ud på bymarken efter udskiftningen. I middelalderen er der sikkert ingen ikke-gejstlige instanser, som ejer gods i sognet, men som det fremgår er der lidt elastik m.h.t. godset under hovedgården Snoldelev: Der skal være 11 gårde i byen, Kapelgården er 2, 3 hører under kapitlet. Så må hovedgården have omfattet 6 gårde.