Hastrup

Kirker i herredet

Brugsstørrelser

Salløv

Snoldelev

 

                                                                    

Sognet Snoldelev var den eneste del af det gamle Tune herred, som 1970 gik ind i Ramsø Kommune, der 2004 gik sammen med Roskilde. Hastrup hedder 1291 Hazsthorp (1401 Grubbæhasthorp, 1688 Snadeløf Hadstrup). Hastrup ses her på matrikelkort fra 1805.

Antal gårde Ejerforhold Hastrup 1568
Hjælpekantoren ejede 1 gård i Hastrup i sognet.
 Klippestrup præbende ejer 2 gårde i Hastrup
De 6 præbender ejer 4 gårde i Hastrup.  
Trinitatis kapelalter ejer 1 gård i Hastrup.

Matrikelkortet viser 10 gårde i Hastrup, så der er i forhold til ejeforholdene 1568 3 gårde, der ikke er oplysninger om. I middelalderen er der nok ingen ikke-gejstlige instanser, som ejer gods i sognet, så det kan være bispen, der ejede de sidste. Jordebøgerne over bispegods er ikke altid lige præcise i Sømme herred. Ved matriklen 1682 var der i Hastrup 14 gårde, 0 huse, 106 tdr.  hartkorn.